ONLINE BİLDİRİ


Bildiri Konuları
HIV/AIDS ile ilgili konu başlıklarıyla hazırlanacak tüm özgün çalışmalar ve olgu sunumları kabul edilecektir.

Bildiri Özeti Genel Kuralları

  • Sistemde bildiri yazımı için ayrılan alan Başlık ve Yazar Adı hariç 3.000 karakter ile sınırlandırılmıştır. 3.000 karakterden daha fazla karaktere sahip olan bildiriler kabul edilmeyecektir.
  • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır. Bildiride ismi yer alan tüm yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
  • Bildiri göndermede kullanılan yazı karakteri Arial – 11 Punto olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmış olup farklı yazı karakteri kullanmaması gerekmektedir.
  • Bildiri özetleri; Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuç başlıkları kullanılarak bölümlendirilmelidir. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
  • Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
  • İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar ile ilgili olarak bildirilerin etik kurul onayları ve ülkemiz kanunlarına uygun olması koşulu aranacaktır.
  • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir.
  • Bilim Kurulunca kongrede sunulmak üzere seçilen bildiriler  Kongre Bildiri Kitabında yayınlanacaktır.
  • Bildiri sunacak yazarlar, katılımcı kaydı yaptırmak zorundadırlar. Sempozyum kayıtları tek isme yapıldığından, bildirideki diğer isimleri kapsamamaktadır.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirmeye alınamayacaktır.