DAVET


Sayın Meslektaşlarımız,

Türkiye’de 5 uzmanlık derneğinin aynı amaç için bir araya gelerek oluşturduğu ve ülkemizde HIV enfeksiyonunun dünya genelinde istenilen hedeflere ulaşması için aktivite gösteren “Türkiye HIV/AIDS Platformu”’nun bu yıl beşincisini düzenlediği HIV/AIDS Kongresi’nin, 18-21 Kasım 2021 tarihlerinde Antalya Xanadu Otel’de, geçmiş yıllarda olduğu gibi, yüz yüze yapılması planlanmaktadır. Bu kongre Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), AIDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Derneği (AIDS ve CYBH Derneği), Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD), HIV/AIDS Korunma ve Eğitim Derneği (HAKED) ve HIV Enfeksiyonu Derneği (HIVEND)’nin katkılarıyla gerçekleştirecektir.

COVID pandemisinin gölgesinde kalan pek çok enfeksiyon hastalığı gibi HIV enfeksiyonu da bu süreçten etkilendi. Bu etkiler nelerdi? Pandeminin HIV alanına kattıkları, eksilttikleri, öğrettikleri var mıydı? ART boyut mu değiştiriyor ve küre ne kadar uzağız? 90-90-90 hedefi tamam da mı, 4. 90 hedefine ulaşmamız bekleniyor? Bizlere enfeksiyon hastalıkları eğitimimizin sınırlarını sorgulatan ve sürekli yeni veri girişinin olduğu ve ne yazık ki ülkemizde insidansının tırmanmaya devam ettiği HIV enfeksiyonu hakkında, güncel bilgileri ve deneyimlerimizi paylaşmak, ortak problemleri çözebilmek amacı ile bir arada olmayı diliyoruz.

Amacımız tüm Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarının, mesleğinin hangi aşamasında olursa olsun, mesleklerini nerede sürdürürse sürdürsün, 40 yıllık bu pandeminin önemini, önlenmesini, doğru yönetimini bu kongrenin çatısı altında tartışmanın bir parçası olması ve sahiplenmesidir. Bu nedenle kongremizde birlikte olmaktan mutluluk ve onur duyacağımızı bilmenizi isteriz. Sağlıklı ve sağlıkla görüşmek dileği ile,
Sevgi ve saygılarımızla

“Türkiye HIV/AIDS Platformu” adına,

Prof. Dr. Behice Kurtaran 
Kongre Başkanı

Prof. Dr. Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu
Kongre Başkan Yardımcısı