ANA KONU BAŞLIKLARI


 • Türkiye’de ve Dünyada HIV Epidemiyolojisi
 • Göçmenler ve HIV Enfeksiyonu
 • İmmünometabolizma ve HIV Patogenezi
 • HIV Rezervuarları
 • COVID-19 ve HIV
 • COVID-19 ile Karışan Fırsatçı Enfeksiyonlar
 • Pandeminin HIV’e Dair Öğrettikleri
 • HIV/COVID Literatür Saati
 • Gebelik ve HIV
 • HIV Tedavisi
 • Virolojik ve Immünolojik Başarısızlık
 • İlaç Direnci
 • Ko-Morbidite ve Yaşlanma
 • Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar
 • Servikal Kanserin Önlenmesi
 • HIV Enfeksiyonu ve Kür
 • Gen Tedavileri, İmmünoterapi
 • HIV Enfeksiyonunun Temas Öncesi ve Sonrası Profilaksisi
 • Olgu Tartışmaları
 • Zor Olgular
 • Bildiri Tartışmaları